Ontmoetingsavond voor Hooggevoeligen

Ik organiseer iedere derde dinsdag en woensdag van de maand ontmoetings-/gespreksavonden voor hooggevoeligen. Deze avonden zijn in Atelier de la terre van 19.30 tot 22.00 uur.

Tijdens deze avonden kunnen de deelnemers kennismaken met andere hooggevoeligen en ervaringen uitwisselen. Zich bewust worden van het belang van deze bijzondere eigenschap.

Uiteraard zijn partners en andere belangstellenden van harte welkom.

Maximale groepsgrootte 8 personen, aanmelden verplicht.